Arendalsuka 2022, mandag 15.8.

15.08.22

Tidspunkt:

15. august 2022

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement.

Program:

09:45-10:00

Åpning av IKT-Norges arrangement på Arendalsuka

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby foretar den offisielle åpningen av våre arrangement under Arendalsuka 2022. Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere arrangerer IKT-Norge over 40 ulike arrangement over 4 dager.

10:00-11:00

Personvernparadokset

Hvor bevisste er vi om egen aktivitet i digitale kanaler? Hvilken bakside innebærer det når vi setter personvernet til side for å være tilgjengelige på digitale plattformer? Og hvorfor har det seg egentlig slik at vi er mer skeptiske til å dele data i en smittestopp-app relativt til sosiale medier?

Datatilsynets personvernundersøkelse viser til at 7 av 10 opplever at de har liten kontroll over hvordan personopplysningene lagres og brukes på internett. Samtidig deler og utleverer ungdom både seg selv og andre i sosiale medier som aldri før. Medietilsynet viser til at 90 prosent av 9-18-åringer er på ett eller flere sosiale medier. I samme aldersgruppe har 24 prosent delt passord med venner eller kjente.

Netcompany ønsker velkommen til panelsamtale, hvor vi får innblikk i hva den neste generasjonen politikere tenker om alt fra deling på sosiale medier, hevnporno og hvordan vi kan ivareta personvernet til unge som har sitt sosiale liv på digitale plattformer.

Medvirkende:
Gaute Skjervø, Nestleder, AUF
Emma Erlandsen, 2. nestleder, Unge Høyre
Simen Velle, Leder, FpU
Ane Breivik, Leder, Unge Venstre
Torgeir Waterhouse, Partner, Otte AS
Ingrid Stolpestad, Politisk rådgiver, Amnesty
Christoffer Daae-Qvale, Partner, Netcompany

Arrangør: Netcompany og IKT-Norge

11:00-12:00

Morgendagens utvikling #BeyondTheBuzz

Hvordan gjøre gode digitaliseringsvalg som gir reell gevinst og varer? Gjør hypes og buzzord det vanskelig å ta gode valg for modernisering og IT-utvikling? Computas presenterer funn fra en helt fersk undersøkelse om holdninger til digitalisering blant norske IT-ledere. Sammen med et ekspertpanel inviteres publikum til å dele sin mening i en uformell runde med «Hot or Not» – så her blir det høy temperatur!

I panelet:
– Catherine Janson, Direktør for Politiets IT-enhet (PIT)
– Wenche Snell, Avdelingsdirektør utvikling og digitale kanaler, Helsedirektoratet
– Lena Lundgreen, Regional Business Leader Government EMEA, Microsoft

Rustam Mehmandarov, Sjefsingeniør i Computas, vil lede samtalen. Han har over 15 år erfaring som konsulent – og har bred erfaring fra flere ulike bransjer og virksomheter. Med ekspertise på sky og arkitektur er han en ettertraktet kurs- og foredragsholder internasjonalt. Han er en av få på verdensbasis som har fått utmerkelsene Java Champion og Google Developers Expert (GDE). Med denne solide erfaringen har han en sann nese for hva som er buzz or real.

Arrangør: Computas og IKT-Norge

12:00-13:00

Ungt utenforskap

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt.

Årsakene til at barn og unge faller utenfor er sammensatte, men for mange starter problemene tidlig. Det er anerkjent at man må se de barna som sliter så tidlig som mulig. Omkostningene med ungt utenforskap er enorme, for samfunnet, men ikke minst for de unge det gjelder.

Debatt

Hva skal til for å redusere antall barn og unge som faller utenfor? Hvordan komme igang med tidlig innsats? Hva skal til for at man lykke med tverrfaglig samarbeid rundt barn som har utfordringer? Hvordan kan digitalisering understøtte dette arbeidet? Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i debatten om denne viktige problemstillingen.

Jobber du innen oppvekst sektoren eller med et overordnet ansvar i kommunen for Barnevernreformen, er dette debatten å følge med på for deg. Her får du møte Barneombudet, divisjonsdirektør i Bufdir samt representant fra Larvik kommune, som alle engasjerer seg i debatten.

Medvirkende
Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
Kjetil Ostling, Divisjonsdirektør, Bufdir
Vilhelm Einen, Digitaliseringssjef, Larvik kommune
Stephan Smirou, Forretningsutvikler, Visma
Vidar Arntzen, Produktansvarlig, Visma

Arrangør: Visma og IKT-Norge

13:00-14:00

Smarte biler og kloke valg. Kan vi digitalisere vekk klimautslippene?

Modernisering av transportsektoren er en forutsetning for å lykkes med omstilling til lavutslipps-samfunnet. Fremtidens mobilitetsløsninger vil kunne sørge for at vi kan velge smartere, tryggere og mer klimavennlig. Men det krever politisk handlekraft dersom løsningene skal nå frem til norske husholdninger.

Netcompany og Møller Mobility Group inviterer politikerne til debatt om hva som skal til for at vi kan tilrettelegge for smartere, tryggere og mer bærekraftig bruk av mobilitetsløsninger. Hvilke løsninger kan vi vente oss fra transportsektoren de neste 10 årene? Og gjør politikerne det som skal til for at innovasjoner og ladeinfrastruktur skal få fotfeste blant forbrukerne?

I dag står bilene som eies av nordmenn stående i snitt 80 prosent av tiden. Det skaper et enormt handlingsrom for delingsøkonomien, og utsiktene tyder på at vi i fremtiden vil kjøpe transport som en tjeneste fremfor å eie egen bil.

Allikevel krever klimamålene at vi fornyer og moderniserer. Selv om Norge har kommet godt i gang med elektrifisering av bilparken har vi fremdeles en vei å gå. Ladeinfrastruktur må på plass, regelverk må oppdateres og vi må få plass teknologi som kan bidra til at strømmen man har til overs i bilen kan brukes til å varme opp huset, sette på vaskemaskinen eller lade mobilen.

Konsernsjef i Møller Mobility Group, Petter Hellman gir oss et bilde på hva som beveger seg i næringslivet – og gjør et forsøk på å spå hvordan bilparken vil se ut 10 år fram i tid. Etterfulgt utfordrer vi politikerne til debatt om hvordan de vil sørge for å sette fremtidens mobilitetsløsninger ut live.

Medvirkende
Helge Orten, Stortingsrepresentant, Høyre
Erling Sande, Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Senterpartiet
Mette Gundersen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
Bjørne Grimsrud, Direktør Transportøkonomisk institutt
Sigve Aasebø, Seniorrådgiver, Statens vegvesen
Petter Hellman, Konsernsjef, Møller Mobility Group
André Rogaczewski, Konsernsjef, Netcompany

Arrangør: Netcompany, Møller Mobility Group og IKT-Norge

14:00-15:00

Kode rød: Cybertrusler mot Norge 2022

Hva er det faktisk trusselbildet mot Norge? Hva er status på våre nasjonale beredskap i møte med det nye trusselbilde og hva mer skal vi gjøre for å sikre Norges digitale suverenitet?

Innlegg fra Etterretningstjenesten, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og IKT-Norge etterfulgt av paneldebatt.

Medvirkende
Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge
Nils Andreas Stensønes, Sjef, Etterretningstjenesten
Pål Wien Espen, Direktør, Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
Esten Hoel, Senior Vice President Quality and Security, Basefarm AS
Geir Olsen, Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Arrangør: Nkom og IKT-Norge

15:00-16:00

Cybersikkerhet: Hvordan kan vi styrke motstandsdyktigheten til små og mellomstore bedrifter i Norge?

Taktskiftet i cyberaktivitet mot Norge skjerper den digitale risikoen. Fra 2019 til 2021 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sett en tredobling i antall alvorlige hendelser og cyberoperasjoner. Flere rapporter, blant annet NSMs risikovurdering Risiko 2022 avdekker at sikkerhetsklimaet har blitt kaldere. Det siste året har det vært en markant økning i mengden hendelser. Dette rammer bredt – på tvers av alle sektorer.

Norge består først og fremst av små og mellomstore bedrifter, og utgjør hele 99 prosent av norske bedrifter. SMB-bedriftene er dermed en av de viktigste motorene i norsk næringsliv.

Sikkerhetsloven fastslår at forebyggende sikkerhet er et virksomhetsansvar. På grunn av rask innføring av teknologi og økning i hybridarbeid er risikoen større for små og mellomstore kunder som har begrenset budsjett og mangler kompetanse på spesialisert sikkerhet. Over 60 % av små bedrifter som ble utsatt for cyberangrep, kunne ikke opprettholde driften. Det viser Kasperskys gjennomgang av Sikkerhetsøkonomi for IT i 2019 . Større virksomheter har mer mulighet til å ruste seg mot slike cyberangrep, men SMB virksomhetene mangler sterke nok fagmiljøer, samt det er mangel på ressurser og kompetanse om risikostyring.

Hvordan står det egentlig til med sikkerheten i SMB bedriftene i Norge? Hva kan gjøres for å ruste SMB-virksomhetene bedre mot cyberangrep? Hvilke tiltak er nødvendig fra bedriftene selv, fra myndighetene og fra bransjen?

Medvirkende:
Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge
Hugo Klemmestad, CISO, ECIT
Lene Bogen Kaland, Avdelingsleder, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Odin Johannesen, Administrerende direktør, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Iselin Paulsen, Head of Communications, ECIT

Arrangør: ECIT og IKT-Norge

16:00-17:00

Kan vi gjøre utrulling av fiber mer bærekraftig og billigere?

Klimafotavtrykket på utrulling av fiber i Norge er betydelig. Kan vi ved å endre metode og gravedybde redusere klimagassutslippene og samtidig redusere kostnadene? Telenor, Global Connect, Eidsiva, Lyse-Altibox, Otte og IKT-Norge har gått sammen om å kartlegge klimafotavtrykket på utrulling av fiber i Norge. Resultater og rapport lanseres under Arendalsuka og vi tar diskusjonen på hvordan vi kan gjøre utrulling av fiber mer bærekraftig og billigere.

Velkommen ved Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge

Lansering av resultater og rapport ved Valentin Vandenbussche, Partner Endrava

Panel:
Gunn Karin Gjul Statssekretær i Kommunal- og Distriktsdepartementet
Torgeir Waterhouse, Partner Otte
Jon Birger Ellingsen Administrerende direktør Lyse Fiberinvest AS
Kristian Bleken, Daglig leder, Laje
Christian Kamhaug, Markeds- og kommunikasjonssjef GlobalConnect


Arrangør: IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

André Rogaczewski

Konsernsjef, Netcompany

Catherine Janson

Direktør for Politiets IT-enhet (PIT)

Inga Bejer Engh

Barneombud

Petter Hellman

Konsernsjef, Møller Mobility Group

Nils Andreas Stensønes

Sjef, Etterretningstjenesten

Pål Wien Espen

Direktør, Nkom

Odin Johannesen

Administrerende direktør, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Gunn Karin Gjul

Statssekretær, kommunal- og distriktsdepartementet

Gaute Skjervø

Nestleder, AUF

Emma Erlandsen

2. nestleder, Unge Høyre

Simen Velle

Leder, FpU

Ane Breivik

Leder, Unge Venstre

Ingrid Stolpestad

Politisk rådgiver, Amnesty

Torgeir Waterhouse

Partner, Otte AS

Christoffer Daae-Qvale

Partner, Netcompany

Rustam Mehmandarov

Sjefsingeniør, Computas

Wenche Snell

Avdelingsdirektør utvikling og digitale kanaler, Helsedirektoratet

Lena Lundgreen

Regional Business Leader Government EMEA, Microsoft

Kjetil Ostling

Divisjonsdirektør, Bufdir

Vilhelm Einen

Digitaliseringssjef, Larvik kommune

Stephan Smirou

Forretningsutvikler, Visma

Morten Lossius

Løsningsansvarlig, Visma

Vidar Artzen

Produktansvarlig, Visma

Helge Orten

Stortingsrepresentant, Høyre

Erling Sande

Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Senterpartiet

Mette Gundersen

Statssekretær, Samferdselsdepartementet (Ap)

Sigve Aasebø

Seniorrådgiver, Statens vegvesen

Bjørne Grimsrud

Direktør Transportøkonomisk institutt

Esten Hoel

Senior Vice President Quality and Security, Basefarm AS

Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Hugo Klemmestad

CISO, ECIT

Lene Bogen Kaland

Avdelingsleder, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Iselin Paulsen

Head of Communications, ECIT

Jon Birger Ellingsen

Administrerende direktør, Lyse Fiberinvest AS

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge

Valentin Vandenbussche

Partner, Endrava

Kristian Bleken

Daglig leder, Laje

Christian Kamhaug

Markeds- og kommunikasjonssjef, GlobalConnect

ARRANGØRER