Arendalsuka 2022, onsdag 17.8.

17.08.22

Tidspunkt:

17. august 2022

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement.

PROGRAM:

08:20-09:00

Slipp dataene fri, skap verdi!

Deling og bedre utnyttelse av data er en nøkkel for digitaliseringen av samfunnet. Hvorfor? Fordi kraften i data ligger i å koble og kombinere dem, noe vi ikke får utnyttet når de ligger i siloer.

Siren Tønnesen og Ulrikke Akerbæk, kåret til to av Norges 50 fremste kvinner i tech 2022, deler sine perspektiver. Den ene er rå på data, altså «baksiden» – den andre er rå på visualisering og presentasjon – altså «fremsiden». Når kompetanse innen datastruktur, modeller, AI og maskinlæring møter front-end, brukergrensesnitt og interaksjonsdesign oppstår tech-magi, innovasjonskraft og forretningsmuligheter.

Medvirkende
Ulrikke Akerbæk, Low Code Practice Lead og Microsoft MVP, Itera
Siren Tønnesen, Head of AI and Analytics, Itera
Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge (Moderator)

Arrangør: Itera og IKT-Norge

09:00-10:00

Frokostprat: Teknisk Museums nye storsatsning – en nødvendig arena for å lykkes med Kunstig intelligiens

7 av 10 norske barn oppgir at de kan lite om kunstig intelligens (AI/KI). Hvor godt utgangspunkt gir det oss som samfunn til å lykkes med en teknologi som er avgjørende for å løse fremtidens utfordringer? Teknisk museum sin nye storsatsning – en permanent data- og teleutstilling som styres av kunstig intelligens, skal gi barn, foreldre og skolen en ny arena for å diskutere muligheter og problemstillinger knyttet til kunstig intelligens og digitalisering.

Det norske IT-selskapet Computas har rådgitt i utviklingen i den nye ambisiøse utstillingen som går under navnet I/O.
I en samtale mellom Frode Meinich, Museumsdirektør Teknisk museum, Inga Strümke, forsker ved NTNU og Simula, og Morten Forfang, fagdirektør i Computas, diskuteres funn fra en fersk undersøkelse om norske barn og foreldres kunnskap og holdinger til KI. Samtalen ledes av Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Arrangør: Computas og IKT-Norge

10:00-11:00

Metaverset kommer. Bør vi engste oss?

Metaverset står på trappene, og inspirerer, engasjerer og skremmer. Med metaverset blir skillet mellom den fysiske og den digitale verdenen visket ut, og i det nye universet blomstrer forretningsmuligheter. Men det gjør også truslene.

Metaverset er et begrep for teknologi som visker ut skillene mellom den fysiske og den digitale verdenen. Med metaverset får vi et virtuelt miljø vi selv kan bli en del av og bevege oss rundt i.

Meta (tidligere Facebook) utvikler sitt metaunivers, Minecraft har lenge vært en form for metavers, og nå sikter også Microsoft mot å bygge sitt metavers innen sin forretning. Bør vi glede oss eller engste oss over dette?

For mens forretningsmulighetene gjerne er udiskutable, hvordan sikrer vi at alle får like tilganger og rettigheter? Hvordan sikrer vi at metaverset ikke skiller mellom fattig og rik? Og hvordan unngår vi diskriminering? Hvem og hvordan skal vi sette grenser, føringer og gi støtten som trengs?

Medvirkende
Martin Ruby, Director Public Policy for the Nordic Countries, Meta
Bjørn Erik Thon, Likestillingsombud
Leonora Onarheim Bergsjø, Forsker og leder for Norsk råd for digital etikk
John Berland, innovasjonsdirektør, Sopra Steria
Erik Eskedal, Moderator, Agency Director, Marketing Services, Sopra Steria

Arrangør: Sopra Steria og IKT-Norge

11:00-12:00

Kunstig intelligens for et smidigere samfunn / Når sikkerheten stadig utfordres

Norge er ledende innen digitalisering i verden, men fortsatt preges samfunnet vårt av at mange planleggingsoppgaver gjøres manuelt. For å tildele barnehageplasser bruker barnehagebestyrere flere uker på å få kabalen til å gå opp. Hjemmesykepleiere kjører unødvendig lange ruter for å besøke pasientene sine. Turnusarbeidere jobber tre helger en måned der kollegaen ikke jobber noen. Disse planleggingsoppgavene er tidkrevende og komplekse. Tiden det tar å løse dem manuelt kunne vært brukt på det mennesker er bedre på – som å ta seg av barn og hjelpe de syke.

Visma bruker kunstig intelligens til å finne løsninger som gjør det mulig å bruke en brøkdel av tiden på disse oppgavene. På Arendalsuka vil vi belyse utfordringer og problemstillinger og hvordan vi løser dette. Håper vi sees!

Del 2: Når sikkerheten stadig utfordres

Cyberkriminalitet er en stor trussel for næringslivet og samfunnet. Rapporter peker på Cyberkriminalitet som den tredje største økonomien i verden, og pengene brukes på mer avansert angrepsteknologi. Nasjonal stat-aktørerer er som kjent også en trussel.

Det er observert forsøk på bestikkelser på brukernavn og passord. Grunnleggende verdier som lojalitet, ærlighet og integritet blir satt på prøve når angriperen tilbyr deg store penger for å låne passord.

Hvordan kan vi være forberedt på det vi ikke vet? Verdien av demokratisert etterretning vil bli diskutert på scenen, ved Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma og Torgeir Waterhouse, Otte.Medvirkende
Anders Vandvik, AI developer, Visma
Stian Vale, AI developer, Visma
Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant Høyre, Kommunal- og forvaltningskomiteen
Ingar Haugen, Systemansvarlig, Midt-Telemark og Nome kommune
Espen Johansen, Director of Security, Visma
Torgeir Andrew Waterhouse, Partner, Otte AS

Arrangør: Visma og IKT-Norge

12:00-13:00

Hvordan utvikler vi verdensledende grønne industrimiljøer i Norge?

Norge skal bli verdensledende innen batteriproduksjon, karbonlagring og havmøller, men med regjeringens grønne industrisatsning kommer det ingen tilhørende satsning på kunnskap og talenter i akademia. Tvert imot kuttes det i forskningssentere og Norges forskningsråd og Universitetene omtaler det som en krevende og spesiell tid med lite forutsigbarhet. Vil det manglende samsvaret mellom regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til en verdensledende grønn industrigigant og det skrikende behovet for kompetanse i arbeidsmarkedet, gjøre regjeringens satsning til et luftslott? IKT-bransjen i Norge er for lengst utsolgt og kommer alene til å trenge 40 000 nye personer med IKT-kompetanse frem mot 2030. Universitetene får ikke besatt stillinger innen it. Både forskerstillinger og undervisningsstillinger står ubesatte. Små og mellomstore bedrifter får ikke tak i folk med IT-kompetanse. Hvilke hoder og miljøer er det som skal gjøre Norge verdensledende innen grønn industri? Skal kunnskapen og kandidatene som skal gjøre Norge verdensledende bygges i Norge eller hentes utenfra? Hvordan utvikler vi verdensledende grønne industrimiljøer i Norge?

Medvirkende:
Kasper Klynge – VP Microsoft Int.
Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant (H)
Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant (AP)
Jon Gravråk, konsernsjef i Bulk
Sunniva Whittaker – Rektor Universitetet i Agder
Eirik Gundegjerde – Senior VP Strategic projects Lyse konsern
Baste Christiansen Leder for bærekraft i KnowIT
Frode Hvattum VP Sustainability i Freyr

Arrangør: GoForIt

13:00-14:00

Trenger Norge en langtidsplan for digital infrastruktur

IKT Norge lanserer under Arendalsuka et forslag om en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur. Hvilke investeringer er det behov for? Hvilke reguleringer må endres? Hva skal være det offentliges rolle? Vi følger opp med en politisk debatt om det er behov for en slik plan. Hva en plan skal inneholde, hvor forpliktende den kan være m.m.

DEL 1:
IKT-Norges direktør Øyvind Husby presenterer IKT-Norges rapport om en langtidsplan for digital infrastruktur.

DEL 2:
Derfor trenger Norge en langtidsplan for digital infrastruktur.
Samtale mellom Petter-Børre Furberg, CEO Telenor Norge, Stein-Erik Vellan, CEO Telia Norge, Toril Nag, Konserndirektør tele, Lyse, Eivind Helgaker, CEO Ice og Ola Børke, Direktør Eidsiva Bredbånd.

DEL 3:
Trenger Norge en langtidsplan for digital infrastruktur?
Politisk debatt mellom Trond Helleland, Stortingsrepresentant, Høyre, Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre og Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant, SV.

Del 2 og 3 modereres av Geir Olsen, Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Arrangør: IKT-Norge

14:00-15:00

Datasentre – motoren i det grønne skiftet

Digitalisering er en nøkkelfaktor i det grønne skiftet, men hva betyr dette i praksis? Klimakrisen kombinert med høye strømpriser setter all kraftkrevende industri under press med tanke på energieffektivitet og strømforbruk, også for datasentrene. Hvordan kan datasentrene bidra til økt energieffektivitet, gjenvinning av restvarme og redusere utslipp fra andre virksomheter?

I Norge er datasentre drivkraft for regional næringsutvikling og samfunnsutvikling, og skaper grunnlag for etablering av nye næringer i distriktene. Regjeringen foreslår 100 tiltak i veikartet for det grønne industriløftet, men nevner verken digitalisering eller datasentre som en del av løsningen. Vi diskuterer hvorfor digitalisering og datasentre er nøkkelfaktorer i et grønt industriløft.

Medvirkende:
Bjørn Rønning, Daglig leder, Norsk Datasenter Industri
Petter M. Tømmeraas, CEO, AQ Compute
Tor Kristian Gyland, CEO, Green Mountain
Gisle Eckhoff, CEO, Bulk Datacenters
Halvor Bjerke, COO, Stack Infrastructure
Hedda Foss Five, Ordfører, Skien kommune
Knut Indrehaug, Konst. adm.dir., Celsio

Arrangør: Norsk Datasenterindustri og IKT-Norge

15:00-16:00

Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre?

-Hvordan kan vi, med ny teknologi, bekjempe ensomhet og isolasjon? Hvordan sikrer vi at teknologien kommer ut til kommunene? Atea inviterer til innlegg og debatt.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge, og selv om vi holder oss lenger friske, øker presset på helsetjenestene. Vi får stadig dårligere tilgang på helsearbeidere, og allerede i dag er det rundt 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge. Vi må gjøre knallharde prioriteringer for hver helsekrone vi disponerer.

En sykehjemsplass koster det norske samfunnet rundt 900 000 kroner hvert år. Det er mye å spare på å tilrettelegge for at eldre kan bo lengre hjemme. Tall fra Menon indikerer at det å være lengre hjemmeboende kan spare samfunnet for over 150 millioner årlig i helsekostnader og at det er enda mer å spare i redusert sykdomsbyrde.

Teknologien beveger seg med stormskritt, og nye digitale velferdsløsninger vil være et viktig verktøy for kostnadsbesparelser gjennom muliggjøringen for at eldre kan bo hjemme ved sykdom.

Det er gjerne effektiviteten som løftes frem når vi snakket om digital velferd. Men hvorfor er det ikke et større fokus på de varme sidene digital velferdsteknologi muliggjør når vi vet at det finnes teknologi som kan minske ensomhet? Digitale verktøy og digital helseomsorg kan være med på å øke trivsel og gi gode psykososiale forhold. Å være sosial med venner og familie kan utsette sykdom i mange år, og menneskelig kontakt er og skal fortsette å være en vesentlig del av helsetjenesten for de som ønsker og trenger det. Og for de som ikke ønsker helsetjenesten hjem kan digitale løsninger være med på å bryte ned barrierer.

Vi inviterer til debatt om temaet hvordan vi med ny teknologi kan bekjempe ensomhet og isolasjon?

Medvirkende:

Steinar Holmedahl, Direktør Forretningsutvikling, Atea
Silje Naustvik, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund
Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Bente Lund Jacobsen, Eldreombud, Eldreombudet

Arrangør: Atea og IKT-Norge

16:00-17:00

Skriker etter IT-kompetanse: Stenger vi døra for innvandrere?

Nåløyet for å kunne bidra med IT-kompetanse i offentlig sektor er svært trangt. Du må ha mastergrad, 3 års ansiennitet og gode norskkunnskaper. Lukker offentlig sektor døra til mer kapasitet og mangfold i IT-bransjen?

Medvirkende:
Torgeir Waterhouse, Partner, Otte
Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet Norge AS
Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og utdanning, IKT-Norge
Henriette Høyer, Kommunikasjonsdirektør, Bouvet
Vegard Storstad, IT-direktør, NAV
Gunn Karin Gjul, Statssekretær (AP), Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mahmoud Farahmand, Stortingsrepresentant, Høyre

Arrangør: Bouvet og IKT-Norge

17:00-18:00

Hvor er yrkesutdanningene vi trenger for å realisere det grønne skiftet?

Den største miljøgevinsten kan oppnås i bygg & anlegg- og produksjonsnæringene, men
dette krever en helt ny og forsterket satsing på fag- og yrkesutdanning.

Byggenæringen bruker 50 prosent av råvarene og står for 35 prosent av verdens avfall.
Innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) skal være en test- og demonstrasjonsarena for å skape en sirkulær bygg-anlegg- og produksjonsnæring. Her jobber næringslivet, akademia, grundere, myndigheter og kapital sammen for å sikre mindre avfall, mer ombruk, bedre gjenvinning og mer effektivt areal- og energibruk.
– Men hvor er fag- og yrkesutdanningene næringen trenger for å kunne realisere det grønne skiftet?

Medvirkende:
Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef, OBOS
Elin Schjenken Halvorsen, Daglig leder, Hovinbyen Sirkulære Oslo
Christen Krogh, Rektor, OsloMet
Nina Solli, Administrerende direktør, Byggenæringens landsforbund
Amund Tøftum, Konsernsjef, AF Gruppen


Arrangør: Paadriv, Hovinbyen Sirkulære Oslo og IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Ulrikke Akerbæk

Low Code Practice Lead og Microsoft MVP, Itera

Frode Meinich

Museumsdirektør Teknisk museum

Bjørn Erik Thon

Likestillingsombud

Espen Johansen

Director of Security, Visma

Sunniva Whittaker

Rektor, Universitetet i Agder

Trond Helleland

Stortingsrepresentant, Høyre

Bente Lund Jacobsen

Eldreombud

Gunn Karin Gjul

Statssekretær (Ap), Kommunal- og distriktsdepartementet

Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjef, OBOS

Siren Tønnesen

Head of AI and Analytics, Itera

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Inga Strümke

forsker ved NTNU og Simula

Morten Forfang

Fagdirektør i Computas

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

Martin Ruby

Director Public Policy for the Nordic Countries, Meta

Leonora Onarheim Bergsjø

Forsker og leder for Norsk råd for digital etikk

John Berland

Innovasjonsdirektør, Sopra Steria

Erik Eskedal

Agency Director, Marketing Services, Sopra Steria

Anders Vanvik

AI developer, Visma

Stian Vale

AI developer, Visma

Torgeir Andrew Waterhouse

Partner, Otte AS

Anne Kristine Linnestad

Stortingsrepresentant Høyre, Kommunal- og forvaltningskomiteen

Ingar Haugen

Systemansvarlig, Midt-Telemark og Nome kommune

Kasper Klynge

VP, Microsoft International

Linda Hofstad Helleland

Stortingsrepresentant, Høyre

Jorodd Asphjell

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Jon Gravråk

Konsernsjef, Bulk

Eirik Gundegjerde

Senior VP Strategic projects, Lyse konsern

Baste Christiansen

Leder for bærekraft, KnowIT

Frode Hvattum

VP Sustainability, Freyr

Petter-Børre Furberg

CEO Telenor Norge

Stein-Erik Vellan

CEO Telia Norge

Toril Nag,

Konserndirektør tele, Lyse

Eivind Helgaker

CEO Ice

Ola Børke

Direktør Eidsiva Bredbånd

Alfred Bjørlo

Stortingsrepresentant, Venstre

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant, SV

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk & kommunikasjon, IKT-Norge

Tor Kristian Gyland

CEO, Green Mountain

Gisle Eckhoff

CEO, Bulk Infrastructure

Halvor Bjerke

COO, Stack Infrastructure

Bjørn Rønning

Daglig leder, Norsk Datasenter Industri

Petter M. Tømmeraas

CEO, AQ Compute

Hedda Foss Five, Ordfører, Skien kommune

Ordfører, Skien kommune

Knut Indrehaug

Konst. adm.dir., Celsio

Steinar Holmedahl

Direktør Forretningsutvikling, Atea

Silje Naustvik

Nestleder, Norsk Sykepleierforbund

Tove Elise Madland

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Simen Sommerfeldt

Teknologidirektør, Bouvet Norge AS

Line Gaare Paulsen

Direktør for kompetanse og utdanning, IKT-Norge

Henriette Høyer

Kommunikasjonsdirektør, Bouvet

Vegard Storstad

IT-direktør, NAV

Mahmoud Farahmand

Stortingsrepresentant, Høyre

Elin Schjenken Halvorsen

Daglig leder, Hovinbyen Sirkulære Oslo

Christen Krogh

Rektor, OsloMet

Nina Solli

Administrerende direktør, Byggenæringens landsforbund

Amund Tøftum

Konsernsjef, AF Gruppen