Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort er et moderne og anerkjent advokatfirma, og bistår både små og store virksomheter med IKT-rettslige spørsmål.

 

Deres rådgivning har alltid som målsetting å forstå dine behov, se dine muligheter, forenkle dine valg og tilføre verdi gjennom faglig styrke og bransjeforståelse.

Hjort har et av landets ledende juridiske fagmiljøer innen teknologi, digitalisering og telekommunikasjon, og tilbyr også generelle forretningsjuridiske tjenester innen eksempelvis selskapsrett og kontraktsrett. Dessuten har de en av landets største og mest anerkjente fagmiljøer for arbeidsrett.

Hjort tilbyr ulike pris- og samarbeidsmodeller for vår bistand, avhengig av sakstype og din virksomhet. De tar gjerne et uforpliktende møte for at dere skal bli kjent med oss, og vi med dere. Medlemmer av IKT Norge får en dedikert kontaktperson som vil kjenne din virksomhet og gi god og tilpasset oppfølgning.

Teknologi og digitalisering

Hjort har et sterkt fagmiljø og lang praktisk erfaring innen teknologi, IT og kommunikasjon. De har grundig bransjeforståelse og kjenner godt de utfordringer aktørene møter på disse områdene. De bistår både med utforming og forhandling av IT-kontrakter, samt regulatoriske spørsmål knyttet til anskaffelser, skytjenester, digitalisering mv.

Personvern og informasjonssikkerhet

Hjort har god kjennskap til personvernslovgivningen (GDPR) og regulatoriske krav til informasjonssikkerhet, og rådgir om regulatoriske krav og muligheter knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, samt hvordan disse best kan ivaretas gjennom kontrakter og rutiner mv.

Arbeidsliv

Hjort har et av de ledende fagmiljøene i Norge innenfor arbeidsrett, og er anerkjent på både nasjonale og internasjonale rangeringer. De har erfarne spesialister innen individuell og kollektiv arbeidsrett, pensjon, personvern, statsansatterett og andre spørsmål knyttet til arbeidsforhold, og bistår med forhandlinger, kritiske omstillinger og strategiske beslutninger ved opphør og endring av ansettelsesforhold.

Virksomhetsstyring og transaksjoner

Hjort bistår innen alle sider av administrasjon, ledelse og organisering av virksomhet. De bistår styre og ledelse i forbindelse med både ekstraordinære situasjoner og daglig drift, ved salg og oppkjøp av virksomhet(M&A), restruktureringer av virksomheter, kapitalinnhenting og andre virksomhetsrelaterte transaksjoner. De bistår også i selskapsrettslige spørsmål, og i spørsmål vedrørende forholdet mellom aksjonærer og/eller selskap.

Tvisteløsning

Hjort er et av Norges mest anerkjente og erfarne prosedyrefirmaer, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. De bistår i forbindelse med tvister i og utenfor domstolene, og gir støtte til beslutningstakere i situasjoner der det oppstår tvist eller er fare for tvist.

Kontakter:

Mer info finner du på deres hjemmesider