Storebrand

Gunstig avtale på pensjon og forsikring.

 

IKT- Norge har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Storebrand, som gir forutsigbare priser på pensjon og helseforsikring for alle medlemsbedrifter, og sikrer små bedrifter like gode avtaler som de største selskapene.

Pensjonspengene blir investert i selskapene som er best rustet for fremtiden, fordi vi mener det vil gi dere en størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: God avkastning og god samvittighet.

For deg som leder

1. Storebrand Pluss: Du blir med i et kostnadsfritt lederprogram. Vi hjelper deg med å se muligheter og ta lønnsomme valg rundt din økonomi, både som privatperson og bedriftsleder.

2. Lavere skuldre: Vi avlaster deg som leder med spørsmål rundt pensjon ved å synliggjøre bedriftens avtaler overfor de ansatte. Du, derimot, får tid til å fokusere på helt andre ting.

3. Trygghet: IKT-Norge har gjort jobben for dere ved at de har sammenlignet leverandørene på markedet og fremforhandlet en svært god helhetlig avtale.

For de ansatte

1. Oversikt: Vi hjelper de ansatte med å få bedre kontroll over pensjonen sin, gjennom tilgang til seminarer, personlig oppfølging og helhetlig oversikt på nett.

2. Rabatt på helseforsikring: Rask behandling, legetime over video og forebyggende tiltak er bare noen av fordelene – et gode som blir høyt verdsatt av alle i bedriften.

3. 20 % rabatt på forsikringer: Her er det penger å spare på private forsikringer.

Helseforsikring

Med en helseforsikring legger du til rette for mindre fravær, høyere produktivitet, og økt trivsel blant dine medarbeidere.

Noen av fordelene med helseforsikring:

  • Garantert behandling innen 10 virkedager
  • Online legetjeneste – legetimen kan tas over video.
  • Enkel og effektiv bruk av forsikringen gjennom «Bli frisk»-app

Ved å tilby dine ansatte rask behandling ved sykdom og plager, kommer de raskere tilbake på jobb. Forsikringen legger også til rette for gode, forebyggende tiltak, for eksempel fysikalske behandlinger ved muskelsmerter. Dette er et gode som blir høyt verdsatt av alle i bedriften.

Ta kontakt med Storebrand på storebrand.no/bedrift for å motta et uforpliktet tilbud på pensjon og forsikring.

 

> Les mer om vår avtale med Storebrand her

 

Kontaktperson for samarbeidsavtalen:
Jaspal Singh Dhami: jaspal.singh.dhami@storebrand.no