IKT-Norges kompetanseundersøkelse

I en tid med stor etterspørsel etter IKT- kompetanse er det viktig for å få et godt faktagrunnlag over hva IKT-næringen trenger per i dag, og hvilke behov vi har fremover. Kartleggingen skal være et verktøy for næringen som konkretiserer utfordringene og mulighetene vi står overfor.

I en tid med stor etterspørsel etter IKT- kompetanse er det viktig for å få et godt faktagrunnlag over hva IKT-næringen trenger per i dag, og hvilke behov vi har fremover. Kartleggingen skal være et verktøy for næringen som konkretiserer utfordringene og mulighetene vi står overfor. IKT-Norge gjennomfører en ny undersøkelse i 2022 som vil bli publisert og offentliggjort i løpet av høsten.

Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2017 og kan lastes ned og leses ved å klikke på linken under.

IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2017