SANDS Advokatfirma

Som medlem i IKT-Norge kan du benytte deg gode rabattavtaler på bistand fra SANDS advokatfirma.

  • SANDS står bak revisjonen av IKT-Norges standardkontrakter. Advokatteamet bak avtalene følger opp disse for revisjon, og er spesialisert på å gi juridisk og kontraktsrettslig bistand til IKT-bedrifter.
  • SANDS tilbyr én time gratis juridisk rådgivning per år til IKT-Norges medlemmer.
  • Den ordinære rabatten SANDS gir til IKT-Norges medlemmer er på 20 %.
  • SANDS tilbyr også rabatt på sin egenutviklede varslingstjeneste

Ved spørsmål vedrørende dette eller ønske om å benytte seg av ovennevnte tilbud kan følgende kontaktes:

 

Advokat Stig Nordal: stig.nordal@sands.no – tlf: 48 01 65 62

Advokat Gisle Årnes: gisle.arnes@sands.no – tlf: 922 22 330