Guide til utenlandsk arbeidskraft for norske IKT-bedrifter

kr 0kr 1000

Guiden er gratis for IKT-Norges medlemmer, og koster kr. 1.000,- for ikke-medlemmer.

Antall

Beskrivelse

Guiden inneholder det meste din bedrift  trenger å tenke på når det gjelder utenlandsk arbeidskraft:

Oppholds- og arbeidstillatelse, lønn, skatt og sosiale avgifter, selvangivelse, yrkesskadeforsikring, ulike relevante lover og regler knyttet til utenlandsk arbeidskraft, spørsmål knyttet til inn- og utleie, 183 dagers-regelen m.m.