Kontakter GoForIT

Ansvarlig for GoForIT:
Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge, Mali Hole Skogen.
Epost: mali@ikt-norge.no

Ansvarlige for Verktøykassa:
Anne Berit Andøl
Simen Sommerfeldt, CTO Bouvet

Ansvarlige for Forskernettverket:
John NTNU og Leif UIA  –

Anvarlige for studier og gjesteforelesninger, booking av eksperter:
Stine Vikesland Sopra Steria
Birgit Krogstie NTNU
Lysten Sæbø UIA
Ansvarlig for studenthackaton
Joachim Tyse NITO