Fintech-forum

Fintech, Skatter og avgifter

Norsk fintech-bransje er i sterk vekst, og preges av både nyetablerte selskaper som leverer nye finansielle tjenester og løsninger og en betydelig teknologisk utvikling og innovasjon i de mer etablerte finansinstitusjonene. IKT-Norges Fintech-forum er en møteplass for bedrifter som utvikler og leverer finansielle tjenester.

Målsetting

  • IKT-Norges Fintech-forum jobber for å bedre rammebetingelsene for norske fintech-selskapene og legge til rette for at næringen både kan vokse i Norge og konkurrere internasjonalt.
  • Dette gjør vi ved å utvikle møteplasser for dialog mellom myndighetene og bransjen, sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter og ved å samarbeide og bygge relasjoner til etablerte finansinstitusjoner og interesseorganisasjoner som Finans Norge og Finansforbundet. 
  • Viktige måleparemeter er økt lønnsomhet, raskere saksbehandling hos Finanstilsynet og Finansdepartementet og større forståelse for Fintech-bransjen i det politiske og regulatoriske miljø.

Bakgrunn

  • Som ny bransje i en sterkt regulert sektor, møter fintech-bedrifter ulike utfordringer og hindre på veien til vekst. Innovasjonstakten innenfor finansielle tjenester er høy, både fordi Norge er et av verdens mest digitaliserte land, men også fordi det er blir lettere for nye aktører og aktører utenfor den tradisjonelle finansnæringen å konkurrere med de etablerte finansforetakene, bl.a. som følge av nye felles europeiske regler knyttet til betalingstjenester (PSD2) og open banking. 

 

Fokusområder

  1. Rask implementering av regelverksendringer fra EU uten særnorske bestemmelser som er til hinder for norske Fintech-selskap. 
  2. Identifisere spesielle politiske og/eller regulatoriske hindringer for utvikling av den norske Fintech-næringen.
  3. Fintech-spesifikke spørsmål som virtuell valuta, digital tokens, blokkjedeteknologi, Non-Fungible Tokens, finansiell folkefinansiering, åpne grensesnitt (API), skytjenester og kunstig intelligens. 
  4. Generelle spørsmål og utfordringer knyttet til til personvern/ID-tyveri, hvitvasking og cybersikkerhet

Fintech-forum møtes kvartalsvis for å diskutere markedsmuligheter og utfordringer, regulatoriske spørsmål, felles aktiviteter som market-access reiser, deltagelse på internasjonale events med mer. 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert i Fintech og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap