GoForIT

GoForIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

GoForIT er et unikt samarbeidsprosjekt som ble dannet for å kartlegge næringslivets behov for kompetanse nå – og i fremtiden. Hvordan får vi tak i denne kompetansen på best mulig måte?

Dette ses i sammenheng med akademias behov for å lede kunnskapsfronten, noe som krever samarbeid med næringslivet.I tillegg vektlegger vi studentenes behov for å være både relevante og ettertraktede på jobbmarkedet etter endt utdanningsløp.